• Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết

Thông báo lịch chụp tại nước ngoài của Mr.Lee đầu năm 2016

1. Tại Châu Âu:
- Mr.Lee sẽ có mặt tại Paris từ ngày 29/03/2016 đến hết 07/04/2016. Lịch chụp tại Paris hiện đã gần full, chỉ còn trống ngày 30,31 và 05/04/2016.
- Ngày 08/04/2016 sẽ có mặt tại Séc, tiếp đến là Áo từ 09 -11/04/2016. Mr.Lee sẽ tiếp tục nhận ghép lịch tại Áo hoặc Séc kể từ 12/04/2016.
Quý khách có nhu cầu book lịch chụp tạo Châu Âu vui lòng liên hệ sớm để được tư vấn trực tiếp và cụ thể.
Ưu tiên quý khách book lịch tại Venice, Rome, Santorini, Tây Ban Nha ... sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

2. Tại Úc
Mr.Lee có lịch làm việc tại Úc từ 10/05 đến đầu tháng 6. Quý khách có nhu cầu book lịch vui lòng liên hệ sớm để được tư vấn trực tiếp và cụ thể.
Liên hệ: Inbox trực tiếp facebook, số điện thoại ( Mr.Lee): 093600 9999 hoặc hotline 0165 776 6666
-----
Mr.Lee Studios
76 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội