• Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết

Wedding photo package

 


 Cám ơn quý khách đã tin tưởng và ghé thăm www.mrlee.vn. Mr Lee Studio nhận hợp đồng chụp ở nhiều địa điểm xa gần khác nhau nên mỗi địa điểm sẽ có số lượng album ảnh cưới và bảng giá khác nhau

 

Khách hàng lưu ý:

 

Mr Lee Studio chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ đã liệt kê trong mỗi Option của từng gói, ngoài ra không kèm theo sản phẩm và phụ phí nào khác. Khách hàng vui lòng thanh toán phí di chuyển, ăn ở cho ekip chụp trong thời gian làm việc ( nếu có )

Chúng tôi sẵn sàng liên hệ, hỗ trợ khách hàng về những vấn đề phát sinh như: Đạo cụ, thuê xe, book phòng khách sạn, resort… Khách hàng sẽ không cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm dịch vụ.

Mọi cách thức hoạt động cũng như mọi điều khoản về công việc của Studio sẽ được thực hiện theo đúng thông tin báo giá này.


Nhấn vào hình dưới để xem báo giá :

Download Báo Giá Chụp Ảnh Cưới