• Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết
 • Slideshow bài viết

Photo shoot package
Cám ơn quý khách đã tin tưởng và ghé thăm www.mrlee.vn. Mr Lee Studio nhận hợp đồng chụp ở nhiều địa điểm xa gần khác nhau nên mỗi địa điểm sẽ có số lượng album ảnh cưới và bảng giá khác nhau

 Khách hàng lưu ý: 

Mr Lee Studio chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ đã liệt kê trong mỗi option, ngoài ra không kèm theo bất kể phụ phí nào khác. Khách hàng có trách nhiệm lo chi phí ăn ở cho ekip chụp trong thời gian làm việc.

Chúng tôi sẵn sàng liên hệ, hỗ trợ khách hàng về những vấn đề phát sinh như: Đạo cụ, book phòng khách sạn, resort… Khách hàng sẽ không cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm dịch vụ.

Mọi cách thức hoạt động cũng như mọi điều khoản về công việc của Studio sẽ được thực hiện theo đúng thông tin báo giá này.