The girl from country

Model : Linh Sugar
Stylish : Huyền Gin

Một bộ ảnh chụp cho báo Tiếp Thị Gia Đình

Album trước
Album tiếp