Quyen Nguyen Collection

Model : Hà Min - Ngân Búng
Stylish : Huyen Gin
Mkup : Dũng Nguyễn
Quyen Nguyen Collection 2013

Ảnh chụp cho bộ sưu tập áo cưới của nhà thiết kế Quyên Nguyễn
 

Album tiếp