EURO FEVER

EURO FEREV
Stylish : Cocounion
Bộ ảnh vòng 1 chụp cho các thí sinh của cuộc thi Miss Beat 2012 do Mr.Lee làm BGK.
Bộ ảnh được dựa theo ý tưởng từ những bộ ảnh của nước ngoài về bóng đá