SUMMER SPRIT

Summer Sprit
Stylish : Cocounion
Bộ ảnh thứ 2 chụp chocacs thí sinh của cuộc thi Miss Beat 2012 do Mr.Lee làm BGK