Có khi nào rời xa

Model : Bích Phương Idol - Phạm Trung
Stylish : Huyền Gin
Makeup : Hoàn Khang

Một bộ ảnh được chụp theo bài Hit - Có Khi nào rời xa của ca si Bích Phương Idol