P&N Collection

Model : Duy Nhan - Sơn Tùng - Hoang Jacob
Makup : Do Nguyen
Stylish : Huyen Gin 
Bộ ảnh chụp cataloge cho hãng thời trang Phan Nguyễn