Nắm lấy tay Ba

Fllow me, Pâp - Phần 2

Nắm lấy tay Ba - một bộ ảnh ghi lại cuộc hành trình du lịch của cô bé Nhím với ba của mình

Album trước